Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, 2024

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và hy vọng bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập thông qua trang web này (sau đây gọi là “dữ liệu”). Chính sách bảo mật này không áp dụng cho cá nhân hoặc tập thể không sử dụng tài khoản của BlogCNTT hoặc những người dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Vui lòng dành một chút thời gian để đọc kỹ các điều khoản sử dụng:

1. Thu thập dữ liệu.

Quy trình đăng ký của chúng tôi chỉ yêu cầu một địa chỉ e-mail hợp lệ, một ID người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn. Vui lòng lưu ý rằng user ID, e-mail, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể chứa tên thật hoặc những thông tin các nhân và vì vậy có thể xuất hiện trên website này. Cũng giống như nhiều site khác, chúng tôi có thể tự động ghi nhận những thông tin chung nằm trong các tập tin trên máy chủ của chúng tôi như địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin cookie. Những quy định về việc quảng cáo trên website này được đưa ra dưới đây.

2. Sử dụng dữ liệu.

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để Dữ liệu của bạn không bị các bên thứ ba khai thác, ngoại trừ các trường hợp

  • Được quy định khác trong bản Bảo vệ Riêng tư này.
  • Chúng tôi được bạn chấp thuận, chẳng hạn đồng ý hoặc chấm dứt chia sẻ dữ liệu.
  • Một dịch vụ do website của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với hoặc được cung cấp bởi một bên thứ ba;
  • Theo các quy trình hành pháp hoặc luật pháp.
  • Chúng tôi phát hiện việc bạn sử dụng website này vi phạm Chính sách Bảo vệ Riêng tư, Điều khoản dịch vụ hoặc các hướng dẫn sử dụng khác do chúng tôi đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi và/hoặc tài sản hợp pháp của mình
  • Website này được mua bởi một bên thứ ba và họ tiếp tục sử dụng Dữ liệu theo cách thức mà chúng tôi đã quy định trong bản Chính sách này. Trong trường hợp bạn sử dụng liên kết trên site của chúng tôi để truy cập các site khác, đề nghị bạn đọc kỹ các chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các site đó.

3. Cookies.

Cũng như nhiều website khác, chúng tôi thiết lập và sử dụng cookie để nâng cao sự cảm thụ của bạn, nhưng duy trì thiết lập cá nhân của bạn… Website của chúng tôi có thể đăng quảng cáo, và trong trường hợp đó có thể thiết lập và truy cập các cookie trên máy tính của bạn và phụ thuộc vào chính sách bảo vệ sự riêng tư của các bên cung cấp quảng cáo. Tuy nhiên, các công ty quảng cáo không được truy cập vào cookie của chúng tôi. Những công ty đó thường sử dụng các đoạn mã riêng để theo dõi số lượt truy cập của bạn đến website của chúng tôi.

4. Điều khoản với trẻ nhỏ.

Chúng tôi không cho phép người dưới 13 tuổi làm thành viên của site này. Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ với quản trị.

5. Biên tập lại hoặc xóa thông tin Tài khoản.

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng biên tập thông tin trong tài khoản cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách sử dụng trang cấu hình cá nhân riêng của bạn. Bạn có thể yêu cầu xóa bỏ tài khoản của bạn bằng cách liên lạc với quản trị.

6. Thay đổi điều khoản này.

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của bản Chính sách này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông cáo trên site của chúng tôi hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ e-mail mà bạn đã cung cấp và được đặt trong thiết lập người dùng của bạn.

7. Không đảm bảo

Mặc dù Chính sách Bảo vệ riêng tư đặt ra những tiêu chuẩn về Dữ liệu và chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đáp ứng, chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

8. Thông tin liên hệ.

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Ban Quản Trị