Thứ Năm, 30 Tháng Năm, 2024
Trang chủWindows ClientsWindows 11Cách reset Windows Update về mặc định trong Windows 11/10  

Cách reset Windows Update về mặc định trong Windows 11/10  

Đôi khi, người dùng sẽ gặp sự cố khi chạy Windows Update. Mặc dù có một số cách để khắc phục từng sự cố khác nhau của Windows Update, nhưng nếu điều này xảy ra thường xuyên, bạn nên reset lại cài đặt Windows Update về mặc định. Điều này có thể hữu ích nếu bạn không cài đặt được các bản Update Windows

Reset các thành phần Windows Update trên Windows 11/10  

Bạn thực hiện theo các bước bên dưới để có thể reset lại các thành phần của Windows Update về mặc định

Bước 1: Dừng Windows Update Services  

Việc đầu tiên bạn cần làm là dừng các dịch vụ Background Intelligent Transfer (BITS), Windows Update, Cryptographic. Về cơ bản, các dịch vụ này cho phép Windows tải xuống tất cả các tệp và bản cập nhật được sử dụng bởi Automatic Windows Update và các thành phần Windows khác. Nó sẽ âm thầm tải xuống các file update của windows. Do đó, cách tốt nhất là tắt dịch vụ này trước khi tiếp tục.

Để thực hiện, bạn hãy mở CMD với quyền administrator, sau đó chạy các lệnh sau.

net stop bits

net stop wuauserv

net stop appidsvc

net stop cryptsvc

Bước 2: Xóa file update đã tải về

Tiếp theo bạn cần xóa file update đã tải về trên máy. Chạy lệnh sau để thực hiện:

Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\*.*"

Bước 3: Đặt lại dịch vụ BITS và Windows Update về mặc định

Để thực hiện, bạn chạy lần lượt các lệnh sau:

sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

Chạy tiếp lệnh sau để di chuyển đến thư mục System32

cd /d %windir%\system32

Bước 4:  Đăng ký lại các file BITS và các file DLL liên quan đến Windows Update

Để thực hiện đăng ký lại, bạn chạy lần lượt các lệnh sau:

regsvr32.exe atl.dll

regsvr32.exe urlmon.dll

regsvr32.exe mshtml.dll

regsvr32.exe shdocvw.dll

regsvr32.exe browseui.dll

regsvr32.exe jscript.dll

regsvr32.exe vbscript.dll

regsvr32.exe scrrun.dll

regsvr32.exe msxml.dll

regsvr32.exe msxml3.dll

regsvr32.exe msxml6.dll

regsvr32.exe actxprxy.dll

regsvr32.exe softpub.dll

regsvr32.exe wintrust.dll

regsvr32.exe dssenh.dll

regsvr32.exe rsaenh.dll

regsvr32.exe gpkcsp.dll

regsvr32.exe sccbase.dll

regsvr32.exe slbcsp.dll

regsvr32.exe cryptdlg.dll

regsvr32.exe oleaut32.dll

regsvr32.exe ole32.dll

regsvr32.exe shell32.dll

regsvr32.exe initpki.dll

regsvr32.exe wuapi.dll

regsvr32.exe wuaueng.dll

regsvr32.exe wuaueng1.dll

regsvr32.exe wucltui.dll

regsvr32.exe wups.dll

regsvr32.exe wups2.dll

regsvr32.exe wuweb.dll

regsvr32.exe qmgr.dll

regsvr32.exe qmgrprxy.dll

regsvr32.exe wucltux.dll

regsvr32.exe muweb.dll

regsvr32.exe wuwebv.dll

regsvr32.exe wudriver.dll

Bước 5: Xóa giá trị Registry lỗi

Mở Registry Editor rồi truy cập tới khóa sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS

Xóa các giá trị sau nếu nó tồn tại

  • PendingXmlIdentifier
  • NextQueueEntryIndex
  • AdvancedInstallersNeedResolving

Khởi động lại máy tính của bạn

Bước 6: Đặt lại Winsock  

Winsock cho phép các chương trình và ứng dụng Windows kết nối với internet thông qua TCP / IP. Người dùng có thể gặp khó khăn trong việc thiết lập kết nối với Internet. Do đó, cần phải reset lại Winsock bằng cách chạy lệnh sau trong CMD.

netsh winsock reset

netsh winsock reset proxy

Bước 7: Khởi động lại dịch vụ Windows Update

Sau khi hoàn tất các bước trên, hãy khởi động lại các dịch vụ của Windows Update đã tắt ở bước-1. Để thực hiện, bạn chạy lần lượt từng lệnh sau trong CMD.

net start bits

net start wuauserv

net start appidsvc

net start cryptsvc

Khởi động lại máy tính của bạn để hoàn tất quá trình.

Vậy là Windows Update sẽ được reset lại và hoạt động bình thường trên thiết bị Windows 10 của bạn.

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết nổi bật

Ý kiến gần đây