Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu, 2024
Trang chủLinuxThiết lập chính sách mật khẩu an toàn trong Linux

Thiết lập chính sách mật khẩu an toàn trong Linux

Mặc định, Linux không an toàn và bạn cần phải tiến hành cấu hình để đảm bảo các yếu tố an ninh trước những kẻ xấu.

Nếu người dùng đặt mật khẩu yếu cho tài khoản của họ, tin tặc sẽ dễ dàng tấn công và xâm phạm tài khoản.

Khi tạo một người dùng cục bộ trên Linux, bạn có thể cung cấp cho nó bất kỳ mật khẩu nào mà bạn muốn, kể cả những mật khẩu yếu như “12345” hoặc “mat khau”. Cài đặt mặc định này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây rủi ro bảo mật cho hệ thống của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể thực thi việc sử dụng mật khẩu người dùng mạnh trong Linux. Điều này sẽ hoạt động cho cả việc tạo người dùng mới và để đặt lại mật khẩu.

Thực thi chính sách mật khẩu an toàn trên Debian / Ubuntu

Buộc người dùng phải thay đổi mật khẩu 30 ngày một lần.

$ sudo /etc/login.defs
...
PASS_MAX_DAYS  30

Chúng tôi sẽ sử dụng Pam mô-đun pwquality/pam_pwquality để đặt các yêu cầu cho mật khẩu của hệ thống.

Cài đặt gói libpam-pwquality trên hệ thống Ubuntu/Debian.

sudo apt-get -y install libpam-pwquality cracklib-runtime

Sau khi cài đặt gói, bạn sẽ cần chỉnh sửa tệp /etc/pam.d/common-password để đặt yêu cầu mật khẩu.

sudo vim /etc/pam.d/common-password

Đổi dòng 25 từ:

password  requisite  pam_pwquality.so retry=3

thành

password  requisite   pam_pwquality.so retry=3 minlen=8 maxrepeat=3 ucredit=-1 lcredit=-1 dcredit=-1 ocredit=-1 difok=3 gecoscheck=1 reject_username enforce_for_root

Giải thích các tùy chọn:

 • retry=3: Nhắc người dùng nhập sai 3 lần trước khi báo lỗi.
 • minlen=8 : Độ dài mật khẩu không được nhỏ hơn tham số này
 • maxrepeat=3: Cho phép tối đa 3 ký tự lặp lại
 • ucredit=-1 : Yêu cầu phải có ít nhất một ký tự viết hoa
 • lcredit=-1 : Phải có ít nhất một ký tự viết thường.
 • dcredit=-1 : phải có ít nhất một chữ số
 • difok=3 : Số ký tự tối thiểu trong mật khẩu mới phải khác trong mật khẩu cũ.
 • gecoscheck=1: Kiểm tra xem mật khẩu có khớp với bất kỳ từ nào trong chuỗi GECOS của người dùng hay không (Thông tin người dùng như tên, vị trí, v.v.) default = 0 (tắt)
 • reject_username: Từ chối mật khẩu chứa tên người dùng
 • enforce_for_root: Thực thi chính sách mật khẩu cho người dùng root

Thay đổi cài đặt để phù hợp với chính sách mật khẩu mong muốn của bạn. Sau đó hãy khởi động lại hệ thống của bạn.

sudo reboot

Tiếp theo, bạn có thể thêm tài khoản người dùng thử nghiệm để xác nhận rằng chính sách Mật khẩu của bạn đang hoạt động.

sudo useradd test

Thử đặt một mật khẩu yếu.

sudo passwd test

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết nổi bật

Ý kiến gần đây