Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, 2024
Trang chủWindows ClientsWindows 11Cách chạy phần mềm bằng user khác trên Windows 11/10

Cách chạy phần mềm bằng user khác trên Windows 11/10

Trong Windows 10/11, bạn có thể dễ dàng chạy bất kỳ phần mềm nào bằng tài khoản admin hoặc với tư cách người dùng khác, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Windows có thể xử lý các phần mềm theo từng tài khoản người dùng. Vì vậy, khi bạn muốn khởi chạy một phần mềm với các quyền của tài khoản user khác, bạn có thể làm như vậy mà không cần phải đăng xuất khỏi tài khoản của mình để đăng nhập vào tài khoản kia bằng cách sử dụng tùy chọn “Run as a different user”.

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các phương pháp khác nhau để chạy bất kỳ ứng dụng hoặc phần mềm nào trong Windows 10/11 với tư cách user khác.

Cách mở phần mềm hoặc ứng dụng với User khác trên Windows 10/11.*

* Quan trọng: Điều quan trọng cần lưu ý là bạn chỉ có thể chạy phần mềm với tư cách người dùng khác nếu người dùng đó đã đặt mật khẩu. Chạy với tư cách người dùng với mật khẩu trống sẽ không hoạt động.

Bước 1. Trước khi có thể chạy bất kỳ chương trình nào bằng tài khoản khác, trước tiên bạn phải đảm bảo rằng dịch vụ “Secondary Logon” (còn được gọi là “seclogon”) đang chạy. Để kiểm tra, bạn làm như sau:

1. Nhấn Windows + R để mở hộp thoại Run
2. Nhập services.msc và nhấn Enter.

3. Trong cửa sổ Services, tìm tới dịch vụ Secondary Logon và kiểm tra xem nó có đang chạy không. Nếu có, hãy đóng cửa sổ Services lại và sử dụng một trong các Cách bên dưới để chạy bất kỳ phần mềm nào với tư cách User khác.

4. Nếu dịch vụ Secondary Logon không chạy, hãy nhấn phải chuột vào nó và chọn Properties.

5. Chuyển mục Startup type thành Automatic rồi nhấn nút Start. Sau đó nhấn Apply & OK và đóng toàn bộ cửa sổ lại và thực hiện tiếp các cách bên dưới.

Cách 1. Sử dụng phím SHIFT để chạy phần mềm với User khác

Cách đơn giản nhất để mở bất kỳ phần mềm hoặc ứng dụng nào với tư cách user khác là sử dụng tùy chọn “Run as different user” trong menu ngữ cảnh nhấp chuột phải kèm theo nhấn phím SHIFT.

1. Truy cập tới vị trí cài đặt phần mềm hoặc shortcut của ứng dụng bạn muốn chạy

2. Nhấn và giữ phím SHIFT, sau đó nhấn phải chuột vào phần mềm.

3. Nhấn chọn “Run as different user“.

4. Trong cửa sổ Windows Security xuất hiện, nhập Username và Mật khẩu của người dùng mà bạn muốn chạy ứng dụng, sau đó bấm OK*

* Lưu ý:

1. Nếu định chạy chương trình với tư cách người dùng Active Directory, bạn phải cung cấp tên người dùng ở định dạng UserPrincipalName (ví dụ: “user@domain.com) hoặc samAccountName (ví dụ:” DomainName\Username”).

2. Nếu máy tính của bạn là một phần của miền Active Directory nhưng bạn muốn chạy chương trình với tài khoản người dùng cục bộ, hãy chỉ định tên người dùng theo định dạng sau:

 • .\localusername.

Cách 2. Kích hoạt “Run as Different User” trên Start menu của Windows 11.

Trên Windows 11, có một cài đặt chuyên dụng để hiển thị tùy chọn “Run as different user” sau khi nhấp chuột phải vào bất kỳ chương trình nào trong Start menu. *

* Chú ý: Với Windows 10, xem cách tiếp theo.

1. Truy cập Start > Settings và chọn System phía bên trái màn hình.

2. Nhấn vào tùy chọn For Developers phía bên phải và mở rộng tùy chọn File Explorer.

3. Tại mục File explorer, chuyển tùy chọn “Show option to run as a different user in Start”  sang On.

4. Từ giờ, sau khi nhấn phải chuột vào ứng dụng bất ký trên Start menu, bạn sẽ thấy tùy chọn “Run as different user” sau khi nhấn vào More.

Cách 3. Kích hoạt “Run as Different User” trên Start menu của Windows 10.

Để hiển thị tùy chọn “Run as Different User” của ứng dụng trên Start menu, bạn làm như sau.

1. Nhấn Windows + R để mở hộp thoại Run.
2. Nhập regedit và nhấn Enter.

3. Truy cập tới vị trí sau:*

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer

* Chú ý: Nếu không tìm thấy khóa Explorer, nhấn phải chuột vào khóa Windows và chọn New > Key. Sau đó đổi tên khóa mới này là “Explorer“.

4. Chọn khóa Explorer, Nhấn phải chuột vào khoảng trống phía bên phải và chọn New DWORD (32-bit) Value.

5. Đổi tên cho giá trị mới này là: ShowRunAsDifferentUserInStart

6. Nhấn đúp chuột vào giá trị vừa tạo, nhập 1 vào ô Value Data rồi nhấn OK.

7. Đóng cửa sổ Registry Editor, khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

8. Sau khi khởi động lại, bạn sẽ có thể thấy tùy chọn “Run as different user” sau khi nhấp chuột phải rồi chọn More tại bất kỳ ứng dụng nào trong Start menu

Cách 4. Chạy với tư cách User khác từ Taskbar.

Trên Windows 10/11, bạn có khả năng mở bất kỳ ứng dụng đang mở nào trên thanh tác vụ bằng cách sử dụng quy trình này.

1. Mở ứng dụng mà bạn muốn chạy với tư cách User khác rồi nhấp chuột phải vào biểu tượng trên thanh tác vụ của ứng dụng đó

2. Giờ hãy giữ phím SHIFT rồi nhấn phải chuột vào tên của ứng dụng.

3. Cuối cùng, nhấn vào tùy chọn Run as different user trên menu ngữ cảnh.

 

Cách 5. Hiển thị “Run as Different User” trong Start Menu  bằng Group Policy Editor.

Nếu bạn đang chạy phiên bản Windows 10/11 Pro hoặc Enterprise, bạn có thể bật tùy chọn “Run as Different User” trong menu Start cho các ứng dụng hỗ trợ chức năng này.

1. Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run.
2. Nhập gpedit.msc rồi nhấn Enter.

3. Trong cửa sổ Group Policy Editor, truy cập tới vị trí sau:

 • User Configuration > Administrative Templates > Start Menu and Taskbar

4. Phía bên phải màn hình, Nhấn đúp chuột vào chính sách Show “Run as different user” command on Start.

 

5. Tích chọn Enabled rồi nhấn Apply > OK.

6. Đóng cửa sổ Group Policy editor lại sau đó đóng và mở lại File Explorer để xem tùy chọn “Run as Different User”  trong Start menu đã xuất hiện sau khi nhấp chuột phải vào bất kỳ ứng dụng nào hay chưa.

 

Cách 6. Chạy ứng dụng với User khác bằng Command prompt.

Nếu bạn muốn mở một chương trình trong môi trường CMD với tư cách một User khác, bạn có thể sử dụng lệnh “RunAs“. Lệnh này cũng cho phép bạn lưu mật khẩu của người dùng vào Windows Credential Manager, do đó bạn không cần phải nhập mật khẩu đó mỗi lần truy cập sau đó.

1. Để chạy ứng dụng với User khác, bạn dùng lệnh sau*

runas /user:USERNAME "FullProgramPath\Program"

* Chú ý: 

 • Đổi “USERNAME” bằng tên của tài khoản bạn muốn dùng để chạy ứng dụng. 
 • Đổi “FullProgramPath” thành đường dẫn tới thư mục cài đặt của ứng dụng.
 • Đổi “Program” thành tên file chạy ứng dụng

Ví dụ: Nếu bạn muốn mở Notepad bằng user “blogcntt“, hãy nhập lệnh sau:

runas /user:blogcntt "C:\Windows\notepad.exe"

Mẹo: Nếu username có khoảng trắng, hãy đặt nó trong dấu ngoặc kép:

runas /user:"blog cntt" "C:\Windows\notepad.exe"

2. Trong cửa sổ tiếp theo sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu bạn nhập mật khẩu cho người dùng. Hãy nhập mật khẩu của user rồi nhấn Enter.

Ví dụ khác:

1. Để chạy ứng dụng với máy đã tham gia Domain với user khác, chạy lệnh sau:

runas user:Domain\Username "C:\Windows\notepad.exe"

2. Để chạy ứng dụng trên máy không tham gia vào Domain, sử dụng người dùng của Domain, hãy đưa ra lệnh này:

runas /env /profile /user:Domain\Username "C:\Windows\notepad.exe"

3. Để chạy chương trình trên máy đã tham gia Domain, sử dụng người dùng cục bộ, hãy đưa ra lệnh này:

runas user:ComputerName\Username "C:\Windows\notepad.exe" 

Cách 7. Hiển thị “Run as different user” trên menu ngữ cảnh sử dụng Registry

Nếu bạn muốn luôn hiển thị tùy chọn “Run as Different User” trên menu ngữ cảnh nhấp chuột phải của bất kỳ ứng dụng được hỗ trợ nào (ví dụ: EXE, CMD, BAT, MSI, v.v.) mà không cần phải nhấn phím SHIFT, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Nhấn Windows + R để mở hộp thoại Run.
2. Nhập regedit rồi nhấn Enter.

3. Trong cửa sổ Registry, truy cập tới khóa “shell” tại vị trí sau:

 • HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\shell

3a. Nhấn phải chuột vào khóa shell rồi chọn New > Key.

3b. Đổi tên khóa mới là: runasuser.

4a. Giờ hãy chọn khóa runasuser vừa tạo, Nhấn đúp chuột vào giá trị Default phía bên phải.

4b. Nhập @shell32.dll,-50944 vào ô value data rồi nhấn OK.

5a. Giờ hãy nhấn phải chuột vào khoảng trống tại màn hình bên phải rồi chọn New > String Value.

5b. Đặt tên cho giá trị mới là: SuppressionPolicyEx.

5c. Nhấn đúp chuột vào giá trị SuppressionPolicyEx vừa tạo, nhập {F211AA05-D4DF-4370-A2A0-9F19C09756A7} vào ô value data rồi nhấn OK để lưu thay đổi.

6. Nhấn phải chuột vào khóa runasuser phía bên trái để tạo khóa mới có tên command.

7a. Nhấn phải chuột vào khóa command vừa tạo rồi chọn New > String Value và đặt tên giá trị mới tạo là DelegateExecute

7b. Nhấn đúp chuột vào giá trị DelegateExecute vừa tạo, thêm {ea72d00e-4960-42fa-ba92-7792a7944c1d} vào ô Value data rồi nhấn OK để lưu lại thay đổi.

8. Như vậy là bạn đã thêm thành công tùy chọn Run as Different user cho vị trí khóa cmdfile trong menu ngữ cảnh nhấp chuột phải của File Explorer.

9. Lặp lại các bước từ 3 tới 7 cho các vị trí khóa sau

 • HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell
 • HKEY_CLASSES_ROOT\mscfile\shell
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package\shell
 • HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell

10. Sau khi xong, hãy khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

11. Từ giờ trở đi, khi bạn mở menu ngữ cảnh bằng cách nhấp chuột phải vào bất kỳ loại file nào, bạn sẽ thấy xuất hiện tùy chọn “Run as different user“.

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết nổi bật

Ý kiến gần đây