Thứ Hai, 27 Tháng Năm, 2024
Trang chủOfficeMicrosoft OfficeSửa lỗi: Another Account from Your Organization Is Already Signed in on...

Sửa lỗi: Another Account from Your Organization Is Already Signed in on Computer

Trong một số trường hợp, khi bạn đăng nhập vào ứng dụng Office 365 (Microsoft 365) hoặc Office 2019/2016/2013 trên Windows bằng tài khoản Microsoft (hoặc tài khoản Azure), lỗi sau có thể xuất hiện:

Sorry, another account from your organization is already signed in on this computer.
office 2019/microsoft 365 Sorry, another account from your organization is already signed in on this computer.

Sự cố xảy ra nếu người dùng từ sử dụng tài khoản Microsoft 365 thuộc cùng một tổ chức đăng nhập vào máy tính này hoặc vào ứng dụng Office (Word, Excel, Outlook, v.v.). Vấn đề là Microsoft 365 chỉ hỗ trợ một phiên cho người dùng của cùng một tổ chức.

Xóa tài khoản người dùng khỏi tất cả các ứng dụng Office

Cách tốt nhất là đăng xuất User trước đó khỏi các ứng dụng Office 365 (Microsoft 365). Để làm điều đó, bạn thực hiện như sau:

 1. Bạn có thể kết thúc phiên làm việc của người dùng trước đó bằng cách đăng xuất họ khỏi ứng dụng Office hoặc Windows (sử dụng nút Sign Out ở trên cùng bên phải của ứng dụng Office của bạn hoặc trong menu: File -> Account);
sign out microsoft
office sign out microsoft account
 1. Xóa tất cả các dịch vụ Office được kết nối khỏi hồ sơ của bạn (File->Account->Connected Services->Remove Services)
remove connected service account in office 2019
 1. Làm điều đó cho tất cả các ứng dụng Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Outlook, Word, v.v.);
 2. Khởi động lại máy tính của bạn;
 3. Mở ứng dụng Office và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

Xóa cấu hình Microsoft 365

Nếu phương pháp trên không hữu ích đối với bạn, thì bạn phải xóa hoàn toàn cấu hình của Microsoft 365 này cũng như tên người dùng và mật khẩu đã lưu khỏi Windows Credential Manager.

 1. Mở Windows Credential Manager sử dụng câu lệnh CMD sau: control /name Microsoft.CredentialManager (Hoặc truy cập vàoControl Panel\User Accounts\Credential Manager);
 2. Xóa các thông tin kết nối của MicrosoftOffice tại mục Generic Credentials; clear cached credentials in windows
 3. Mở Registry Editor (regedit.exe) và đi tới HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\Identity\Identities (cho phiên bản Office 365/2019 và 2016);
  Nếu bạn dùng Office 2013, truy cập tới khóa registry dưới đây: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity\Identities
 4. Sử dụng các giá trị của các tham số EmailAddress, FirstName và LastName để tìm kiếm các registry keys lưu trữ thông tin về những người dùng khác trong tổ chức của bạn. Xóa các registry keys mà bạn tìm thấy trong phần Identities  (chúng chứa dữ liệu hồ sơ);
remove office account data from registry
 1. Xóa dữ liệu Office license activation tại %localappdata%\Microsoft\Office\16.0\Licensing\
 2. Khởi động lại máy tính của bạn và đăng nhập vào Office sử dụng tài khoản Microsoft 365.

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết nổi bật

Ý kiến gần đây