Thứ Tư, 8 Tháng Năm, 2024
Trang chủWindows ClientsCách sử dụng lệnh Netsh quản lý Tường lửa của Windows

Cách sử dụng lệnh Netsh quản lý Tường lửa của Windows

Netsh hoặc Network Shell là một lệnh giúp quản trị viên cấu hình và xem các chức năng khác nhau liên quan đến mạng trên Windows 10. Tiện ích này cũng có thể được sử dụng để quản lý Firewall của Windows. Nếu bạn đang tìm kiếm một số cách quản lý đơn giản bằng dòng lệnh, thì nó là một tiện ích hữu ích để sử dụng.

Cách sử dụng lệnh Netsh để quản lý Firewall của Windows

Cấu hình tường lửa của Windows có sẵn trong mục Setting, nhưng phải mất nhiều bước để truy cập tới nó. Nếu bạn cần thay đổi cấu hình của Firewall một cách thường xuyên, có một cách nhanh hơn để thực hiện là sử dụng câu lệnh netsh advfirewall trong CMD. Bạn có thể lưu lệnh trong file BAT và chạy lệnh đó với quyền quản trị viên để thực thi lệnh một cách nhanh chóng.

Danh sách các tùy chọn của lệnh advfirewall như sau:
 • consec – Thay đổi ngữ cảnh của ‘netsh advfirewall consec’.
 • dump – Hiển thị các lệnh cấu hình.
 • export – Xuất chính sách hiện tại ra một tệp.
 • firewall – Thay đổi ngữ cảnh của ‘netsh advfirewall firewall’.
  • add – Thêm mới một Rule inbound hoặc outbound của firewall.
  • delete – Xóa tất cả Rule phù hợp.
  • dump – Hiển thị tập lệnh cấu hình.
  • set – Đặt giá trị mới cho các thuộc tính của Rule hiện có.
  • show – Hiển thị Firewall rule cụ thể.
 • help – Hiển thị danh sách các lệnh.
 • import – thêm một file policy vào kho policy hiện tại.
 • mainmode – Thay đổi ngữ cảnh của `netsh advfirewall mainmode’.
 • monitor – Thay đổi ngữ cảnh của `netsh advfirewall monitor’.
 • reset – Đặt lại policy về mặc định.
 • set – Đặt cài đặt cho từng cấu hình hoặc cài đặt chung.
 • show – Hiển thị hồ sơ hoặc thuộc tính chung.

Danh sách câu lệnh Firewall cơ bản

Dưới đây là danh sách một số lệnh phổ biến mà bạn có thể sử dụng, chẳng hạn như bật cổng, cho phép chương trình, v.v.

Mở Port

netsh advfirewall firewall add rule name= "Open Port 80" dir=in action=allow protocol=TCP localport=80

Xóa hoặc cho phép phần mềm hoặc ports

netsh advfirewall firewall delete rule name= rule name program="C:\MyApp\MyApp.exe"
netsh advfirewall firewall delete rule name= rule name protocol=udp localport=500

Cho phép các dịch vụ cụ thể

netsh advfirewall firewall set rule group="File and Printer Sharing" new enable=Yes

netsh advfirewall firewall set rule group="remote desktop" new enable=Yes

Bật tường lửa Windows

netsh advfirewall set currentprofile state on

Khôi phục policy về mặc định

netsh advfirewall reset

Còn rất nhiều câu lệnh khác với Netsh, bạn có thể xem thêm tại trang Documents của Microsoft

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết nổi bật

Ý kiến gần đây